Croeso i Westy Penrallt

Yn gorwedd mewn 30 erw o lonyddwch, mae Gwesty Penrallt yn cael ei adfer â thynerwch i Westy Gwledig a Sba. Byddwn yn gwneud popeth i wneud yn siŵr y byddwch yn teimlo’n hollol gartrefol p’un ai eich bod yn ymweld â ni o ran busnes neu ar bleser pur. Ni fydd Gwesty Penrallt yn eich siomi gyda’i golygfeydd godidog sydd heb ei debyg ar draws cefn gwlad Cymru, ac ar hyd yr arfordir. Fodd bynnag, byddai’n well gennym ni i chi benderfynu hynny…