Skip to content

Gwesty Gwledig Penrallt

Gwesty bythgofiadwy am arhosiad bendigedig

Gwesty Gwledig Penrallt

Gwesty bythgofiadwy am arhosiad bendigedig

Nid oes terfyn ar y croeso perffaith sy’n eich disgwyl.

Nid oes terfyn ar y croeso perffaith sy’n eich disgwyl.

Teulu sydd berchen ar Westy Penrallt, sef gwesty moethus wedi ei guddio yng nghalon cefn gwlad braf Cymru gyda golygfeydd godidog o for Bae Ceredigion. Bydd yn sicr o gael croeso Cymreig arbennig yn y Penrallt ac arhosiad mwyaf hamddenol mewn gwir foethusrwydd gyda chyfuniad o fwyd arbennig.

Dewch i brofi Penrallt

Lle i Briodi

Dewch i ddarganfod man priodi mwyaf cain Gorllewin Cymru a phecynnau priodas bwrpasol.

Bwyd a diod

Wedi ein hamgylchynu gan gynnyrch lleol hyfryd, nid yw’n syndod ein bod yn angerddol am ein bwyd a’n diod.

Defnydd unigryw

Bydd defnydd unigryw’r Penrallt yn rhoi llwyr breifatrwydd i chi fwynhau 30 erw o ofodydd di-amser.

Dewch i brofi Penrallt

Lle i Briodi

Dewch i ddarganfod man priodi mwyaf cain Gorllewin Cymru a phecynnau priodas bwrpasol.

Bwyd a diod

Wedi ein hamgylchynu gan gynnyrch lleol hyfryd, nid yw’n syndod ein bod yn angerddol am ein bwyd a’n diod.

Defnydd unigryw

Bydd defnydd unigryw’r Penrallt yn rhoi llwyr breifatrwydd i chi fwynhau 30 erw o ofodydd di-amser.

Ein hystafelloedd

Swît teulu uwchraddol

Hendre

Swît hynod fendigedig uwchraddol

Jenkins

Ystafell wely ddwbl glasurol

Milkwood

Ein hystafelloedd

Swît teulu uwchraddol

Hendre

Swît hynod fendigedig uwchraddol

Jenkins

Ystafell wely ddwbl glasurol

Milkwood

Edrycha’n wych. Mae’n arogli’n bersawr. Mae ein gerddi’n wir drawiadol.

Edrycha’n wych. Mae’n arogli’n bersawr. Mae ein gerddi’n wir drawiadol.

Beth sydd ymlaen

Te prynhawn

Blasu Gwin

Sul y Mamau

Penwythnos y Pasg

Beth sydd ymlaen

Te prynhawn

Blasu Gwin

Sul y Mamau

Penwythnos y Pasg

Scroll To Top